Kentdeha – Deha TV Radyo

SİDAR ANIL ÖZALP İLE YEŞİL KÖŞE (25 NİSAN 2022)

SİDAR ANIL ÖZALP İLE YEŞİL KÖŞE (25 NİSAN 2022)
SİDAR ANIL ÖZALP( sidarozalp@inerji.com )
33 views
25 Nisan 2022 - 0:00

Gündem: Enerji

Yeşil Köşe’den değerli okurlarıma merhabalar.

Yükselen elektrik fiyatları, üretimde, ulaşımda, hayatın her alanında artan enerji maliyetleri, yaşanan doğalgaz ve elektrik kesintileri, enerjinin tehdit unsuru olduğu siyasal ve politik krizler, hızla ısınmaya devam eden dünya ve iklim krizi, bu iklim krizinden kaynaklı oluşabilecek muhtemel gıda krizleri…

*

Son dönemde bu başlıklar hepimizin gündeminde ne çok yer edindi, değil mi?

Bu hafta siz değerli okurlarımla; tüm bu enerji ve iklim krizlerinin sebeplerini, fosil yakıtlardan uzak durarak yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının arttırılması ile bugünden yarına, sürdürülebilir kalkınma ve daha yeşil bir dünya hedeflerimize ulaşabileceğimizi kendi yorumlarım ile paylaşacağım.

*

Enerji, sanayileşmenin alt yapısı ve günlük hayatın vazgeçilmez bir unsuru olması sebebiyle, ulusal ve uluslararası gündemde oldukça önemli bir yer tutmaktadır.

Dünyadaki nüfus artışı, sanayileşme ve bilimsel faaliyetlerin gelişmesi ile birlikte geliştirilen teknolojiler sonucunda enerjiye olan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. Çevre, su ve gıda kadar önemli, toplumların vazgeçilmez unsuru olan enerji ihtiyacı tüm dünyada, hala büyük oranda fosil kaynaklardan karşılanmaktadır. Bu kaynakların içinde en fazla önem arz eden petrol ve doğalgaz, dünyada siyasal ve politik krizlerin başlıca sebepleri arasında olmuş, bu krizlerle birlikte yaşanan fiyat artışları özellikle Türkiye gibi enerjide dışa bağlı ülkelerin ekonomisini olumsuz yönde etkilemiştir.

Enerji kaynaklarının tükenebilir oluşu, dışa bağımlılığın varlığı, maliyetli oluşu ve kaçınılmaz olan çevresel etkileri nedeniyle; ülkeler için güvenli, yeterli miktarda, ucuz ve temiz enerji üretmek, ekonomik ve sosyal hayatın temel problemleri arasında yerini almaktadır.

*

Enerji kaynakları kullanımını ülkemiz açısından ele aldığımız zaman; kurulu güç ve üretim tarafında TEİAŞ (Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi) verilerini incelediğimizde, hemen hemen yarı yarıya olacak biçimde, ithal ve yerli enerji kaynaklarını kullanmakta olduğumuzu görmekteyiz. Ayrıca bu ithal olarak nitelendirdiğimiz enerji kaynaklarının tamamı, kömür ve doğalgaz olmak üzere, fosil enerji kaynağıdır. Yani ne çevre ne de bütçe dostu. En önemlisi, kaynak ülkemize ait değil… Geçtiğimiz aylarda yaşanan doğalgaz kısıntısı ile tecrübe edindik; gerek elektrik üretimi gerekse sanayi üretimi bir süre sekteye uğradı.  Edindiğimiz bu tecrübe, böylesi durumların bir daha yaşanmaması adına daha hızlı adımlar atmamız gerektiğinin habercisi değil mi?

2022 yılının ilk müjdesi, elektrik fiyatlarına yapılan oldukça yüksek zamlardı. Neden? Nedeni ülke olarak ithal, dolayısıyla pahalı enerji kaynaklarını yoğun biçimde kullanmamız. Yerli ve yenilenebilir kaynakların kullanımını arttırmadığımız takdirde, daha yüksek elektrik faturaları muhtemelen peşimizi bırakmayacak.

Sorun sadece ekonomik değil, aynı zamanda ekolojik. Dünyamız giderek ısınmakta, iklimler hızla değişmekte, yaşanan aşırı hava olayları günlük yaşamı giderek zorlaştırmakta ve tüm bunlar yarınlarımızı tehdit etmekte. Sıfır karbon hedefi ve gelecek kuşaklar adına taşıdığımız sorumluk ile enerjide yeşil dönüşümün gerçekleştirilmesini önemsemeli, bu konuda hızlı ve ciddi adımlar atmalıyız.

*

Büyüme ve kalkınma hedefleri ile birlikte teknolojik yatırımlar, sanayileşme, üretim, lojistik ağı ve nüfus bakımından yaşanacak artışlar enerjide daha fazla talep yaratacak olup, bu talebi karşılayacak arzı yaratmak, arzı yaratırken de ekonomik, politik ve çevresel anlamda ülke menfaatine yatırımlar gerçekleştirmek, bu büyüme ve kalkınmayı sürdürülebilir kılacaktır.

Enerji gündemini ekonomik ve ekolojik açıdan ele aldığım yazımı sonlandırırken; enerji üretiminde ülkemizin yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi ve kullanımının yaygınlaştırılmasının, sürdürülebilir kalkınmayı sağlaması adına oldukça önemli olduğunu bir kez daha vurgulamak ve yeşil bir gelecek adına bu sorumluluğu hepimizin taşıdığını hatırlatmak isterim.

Önümüzdeki hafta görüşmek üzere, sağlıkla kalın…

Sidar Anıl Özalp

NOT: Yayımlanan yazıların tüm hukuki sorumluluğu yazara aittir.